Romania belongs to Europe not only in geographical terms, but also thanks to its one-of-a-kind cultural features. Standing at the confluence of the East and the West, being the sole Christian Orthodox nation among the Latin peoples, the sole Latin-rooted speaking people in the Orthodox East and a cultural “melting pot” in itself, Romania boasts a culture that carries a valuable historical legacy. The National Bank of Romania is definitely a part of this legacy and was one of the key drivers of modern Romania.

Digitalizarea și robotizarea, văzute drept componente esențiale ale unei noi revoluții industriale (NRI) – “a patra” după cum susține Klaus Schwab, fondatorul Forumului Davos, stârnesc reacții ambivalente. Pe de o parte, sunt salutate beneficiile potențialmente imense ce ar decurge din câștigurile de productivitate, eficiență superioară, expansiunea posibilităților de cunoaștere. Pe de altă parte, nu puțini sunt cei îngrijorați de impactul posibil asupra locurilor de muncă, asupra relațiilor sociale. În acest sens se face, de pildă, distincție între modificări în structura ocupațională a activității umane și înlocuirea de forță de muncă, creșterea șomajului – cu implicații de ordin social și politic. Apropo de acest aspect, în limba engleză există o diferență subtilă între “displace”, ca deplasare, mutare și “replace”, ca înlocuire - o remarcă făcută de Robert Skidelsky în “Racing the machine”, Project Syndicate, 22 December, 2017). Studii recente (ale McKinsey Global Institute, Carl Frey și Michael Osborne de la Universitatea Oxford, etc.) anticipează o înlocuire semnificativă de forță de muncă în deceniul ce vine, în țări dezvoltate și economii emergente deopotrivă. 

Digitalizarea și robotizarea, văzute drept componente esențiale ale unei noi revoluții industriale (NRI) – “a patra” după cum susține Klaus Schwab, fondatorul Forumului Davos, stârnesc reacții ambivalente. Pe de o parte, sunt salutate beneficiile potențialmente imense ce ar decurge din câștigurile de productivitate, eficiență superioară, expansiunea posibilităților de cunoaștere. Pe de altă parte, nu puțini sunt cei îngrijorați de impactul posibil asupra locurilor de muncă, asupra relațiilor sociale. În acest sens se face, de pildă, distincție între modificări în structura ocupațională a activității umane și înlocuirea de forță de muncă, creșterea șomajului – cu implicații de ordin social și politic. Apropo de acest aspect, în limba engleză există o diferență subtilă între “displace”, ca deplasare, mutare și “replace”, ca înlocuire - o remarcă făcută de Robert Skidelsky în “Racing the machine”, Project Syndicate, 22 December, 2017). Studii recente (ale McKinsey Global Institute, Carl Frey și Michael Osborne de la Universitatea Oxford, etc.) anticipează o înlocuire semnificativă de forță de muncă în deceniul ce vine, în țări dezvoltate și economii emergente deopotrivă. 

Pagina 3 din 7

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

RSS

Autori